Skip to content

Η δύναμη της λευκής ψήφου

Ιουνίου 14, 2011

  Τα ψηφοδέλτια τα διακρίνουμε σε έγκυρα, άκυρα και λευκά. Το κάθε ένα από αυτά τα ψηφοδέλτια έχει την δικιά του αρίθμηση κατά την εξαγωγή τους από την κάλπη….
Τα έγκυρα εκφράζουν την επιλογή προτάσεων που δίδουν τα εκάστοτε πολιτικά κόμματα. Τα άκυρα εκφράζουν κάποια παραβίαση των παραπάνω αρχών και τέλος η λευκή ψήφος αποτελεί αρνητική ή ουδέτερη πολιτική τοποθέτηση απέναντι στις προτεινόμενες προτάσεις των κομμάτων.Τι συμβαίνει στην περίπτωση που οι λευκές ψήφοι αποτελούν το 50% συν 1 του εκλογικού σώματος;
Όταν το 50% συν ένα του εκλογικού σώματος επιλέξει την λευκή ψήφο τότε υπάρχει πρόβλημα αντιπροσώπευσης και έκφρασης του κυρίαρχου λαού από τους υπάρχοντες πολιτικούς σχηματισμούς.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με βάση την αρχή της Δεδηλωμένης (δήλωση της βούλησης του λαού), της Λαϊκής Κυριαρχίας και την αρχή της Ισότητας της ψήφου πρέπει να διαλύσει τους υπάρχοντες πολιτικούς σχηματισμούς, να ορίσει υπηρεσιακή κυβέρνηση και να δώσει εντολή σχηματισμού νέων πολιτικών σχηματισμών προκειμένου να εκφράσουν την λαϊκή βούληση.
Παράδειγμα: 1) Έστω ότι έχουμε τις Α,Β,Γ,Δ και Ε πέντε προτάσεις προς ψήφιση (η ψηφοφορία θα διεξαχθεί με βάσει ΠΔ 96/2007 το οποίο ισχύει και σήμερα) και υπάρχει το δικαίωμα της λευκής ψήφου από τους εκλογείς. Ο αριθμός των εκλογέων είναι εκατό (100) άτομα .

Από τα αποτελέσματα της ψηφοφορία προκύπτει ότι οι πενήντα ένας (51) ψήφισαν λευκό και 30 την Α πρόταση, 10 την Β, 5 την Γ , 2 την Δ, 1 την Ε και 1 άκυρο. Η πλειοψηφία των εκλογέων (51%) ψήφισε λευκό ( πλειοψηφικό σύστημα) και το λευκό αποτελεί συνειδητή επιλογή (και όχι αδιαφορία γιατί αυτή εκφράζεται από την αποχή ) που εκφράζει αρνητική ή ουδέτερη στάση τόσο απέναντι στις παραπάνω πέντε προτάσεις όσο και σε αυτούς που τις εκφράζουν. Τότε οι παραπάνω, αφού έχουν απολέσει την νομιμοποίηση τους να μιλούν εκ μέρους της πλειοψηφίας, πρέπει να αποσυρθούν! (γιατί ανάλογη χρήσης έχουν και τα λευκά όταν έχουν μικρό ποσοστό, επίσης δεν υπάρχει εκπρόσωπος του λευκού) γιατί αυτό είναι το σαφές μήνυμα της λευκής ψήφου. Στη συνέχεια πρέπει να γίνουν ζυμώσεις, καταγραφή τάσεων και επιλογή (π.χ. δημοψηφίσματα) για το τι ζητάει η πλειοψηφία των εκλογέων και να διαμορφωθούν νέες προτάσεις που θα περικλείουν αυτές τις τάσεις της πλειοψηφίας Οι εκπρόσωποι αυτών των προτάσεων πρέπει να μπορούν να εκφράσουν την πλειοψηφία.
Παράδειγμα: 2) Σε σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Πρώτο Τμήμα) , που αφορά την υπόθεση Πασχαλίδη, Κουτμερίδη και Ζαχαράκη κατά Ελλάδος αρ. απόφασης: Ν Φ092.22-2512-1/1 10/4/2008 στο κεφάλαιο Εφαρμογή στην παρούσα υπόθεση και στην παράγραφο 32 αναφέρεται ΄΄ Περαιτέρω , το Δικαστήριο …..σώματος. Ειδικότερα, επιλέγοντας το λευκό ψηφοδέλτιο, ένα μέρος του εκλογικού σώματος της μείζονος εκλογικής περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας επιθυμούσε να εκφράσει την αποκήρυξη όλων των πολιτικών σχηματισμών.΄΄ Όλη η απόφαση στοwww.nsk.gr/edad/ee474.pdf. Δηλαδή, σύμφωνα με τα παραπάνω, η λευκή ψήφος αποκηρύσσει όλα τα πολιτικά κόμματα. Όταν το ποσοστό της λευκής ψήφου υπερβαίνει το 50% συν 1 του εκλογικού σώματος τότε μήπως διαλύονται τα πολιτικά κόμματα;

Αν στο Σύνταγμα α.41 παρ. 1΄΄ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δύναται να διαλύσει την Βουλή εάν αυτή ευρίσκεται εν προφανή δυσαρμονία με το λαϊκό αίσθημα………΄΄ στην άνω περίπτωση που σε μεγάλο ποσοστό (50% συν 1) του εκλογικού σώματος αποκηρύσσει, με την ψήφο του, τα πολιτικά κόμματα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ως ρυθμιστής του πολιτεύματος – αρχηγός της πολιτείας (α30 παρ.1 του Συντάγματος ) θα πρέπει να διαλύσει όλα τα κόμματα (αρχή της λαϊκής κυριαρχίας).
Στο α. 52 του Συντάγματος αναφέρει περί της ΄΄Γνήσια και ανόθευτη εκδήλωσης της λαϊκής κυριαρχίας΄΄ και αφορά την πληροφόρηση του λαού από τα ΜΜΕ. Ο λαός είναι ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΤΟΣ για την δύναμη της λευκής ψήφου. Οι δημοσιογράφοι είναι επιλήσμονες των καθηκόντων τους έναντι στον ελληνικό λαό γιατί ο τελευταίος είναι εντελώς απληροφόρητος για την δύναμη της λευκής ψήφου.

Η λευκή ψήφος αποτελεί την μεγαλύτερη, δημοκρατικότερη και κυρίως ουσιαστικότερη μορφή διαμαρτυρίας στα δημοκρατικά καθεστώτα. Η λευκή ψήφος είναι πολιτική απόφαση που αποκηρύσσει το πολιτικό σκηνικό και στην εκλογική διαδικασία έχει την μορφή πολιτειακού δημοψηφίσματος.
Αν δεν ισχύουν τα παραπάνω, τι νόημα θα είχε η επιλογή της λευκής ψήφου από το εκλογικό σώμα και ποια θα ήταν η ουσία της στην εκλογική διαδικασία με βάσει των αρχών της δεδηλωμένης και της λαϊκής κυριαρχίας ; Μήπως ο πολίτης – εκλογεύς ασκώντας το ανώτερο δημοκρατικό του δικαίωμα, συμμετέχοντας με την ψήφο του στις εκλογές, επιλέγοντας λευκό ουσιαστικά η ψήφος του είναι υποδεέστερη και άνευ σημασία για το εκλογικό σώμα καταπατώντας την αρχή της ισότητας; Θα έπρεπε τότε να υπάρχουν μόνο τα έγκυρα και τα άκυρα ψηφοδέλτια που σημαίνει ότι! θα έπρεπε υποχρεωτικά να υιοθετήσουμε μία από τις επιλογές που δίδουν τα πολιτικά κόμματα χωρίς δικαίωμα άλλης επιλογής, όπως γίνεται ουσιαστικά σήμερα γιατί ποτέ δεν άνοιξε η συζήτηση για τις δυνατότητες που προσφέρει στο εκλογικό σώμα η λευκή ψήφος. Το Σύνταγμα της Ελλάδος προστατεύει τον κυρίαρχο λαό και το Δημοκρατικό πολίτευμα και όχι το status quo (ηγεμονία) των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων τους.

Στα δημοκρατικά πολιτεύματα λοιπόν έχει προβλεφθεί το πώς ο κυρίαρχος λαός έχει την δυνατότητα να απαλλαγεί από τους πολιτικούς σχηματισμούς και τους υποψηφίους αυτών βοηθώντας στην εξέλιξη του πολιτικού μας συστήματος. Αν οι τυχόν ομάδες πίεσης (Τράπεζες, Εκδότες, ΜΜΕ, Βιομήχανοι κ.ά.) έχουν βρεθεί πάνω από το πολιτικό σύστημα και αυτό εκτελεί εντολές τους πώς αλλιώς μπορεί ο κυρίαρχος λαός να απεγκλωβιστεί ειρηνικά από όλα αυτά; Όταν το πολιτικό σκηνικό συνολικά είναι κατώτερο σε πολιτικές, αξίες και ήθος από την κοινωνία δεν θα πρέπει να μπορεί να απαλλαγεί από αυτό ή θα πρέπει και η κοινωνία να γίνει σαν και αυτούς; Στη Δημοκρατία μόνο επιλέγεις δεν μπορείς να απορρίπτεις;

Οι πολιτικοί σήμερα είναι αυτοί που ουσιαστικά ασκούν την νομοθετική, εκτελεστική και ελεγκτική εξουσία και όπως είναι φανερό, αν το πολιτικό σύστημα είναι σάπιο, δεν υπάρχει πιθανότητα τιμωρίας πολιτικών προσώπων ή επιχειρηματιών. Η λευκή ψήφος έχει την δυνατότητα να ΄΄καθαρίσει΄΄ το παρακμάζον πολιτικό σύστημα και να δώσει την δυνατότητα στον κυρίαρχο λαό να θέσει νέους κανόνες διακυβέρνησης.

Είναι ευκαιρία να διδάξουμε δημοκρατία όλο τον κόσμο και να τους αποδείξουμε ότι στη Δημοκρατία οι λαοί δεν εγκλωβίζονται σε ΄μέτριες΄ από το σύστημα προτεινόμενες επιλογές αλλά μπορούν να τις αποσύρουν και να αναζητούν αυτό που τους εκφράζει.
Εκπομπή για τη λευκή ψήφος δεν έχει γίνει ποτέ, γιατί;
Γιατί το κρύβουν επιμελώς όλοι οι δημοσιογράφοι;

Πηγή : http://www.mikis-theodorakis-kinisi-anexartiton-politon.gr

Advertisements

From → Πολιτική

7 Σχόλια
 1. PAGIOS PANAGIOTHS permalink

  ΤΟΣΗ ΜΑΛΑΚΙΑ ΣΕ ΤΟΣΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΤΟΣΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ .ΕΙΣΤΕ ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΕΤΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΤΕ ΤΟΣΕΣ ΜΑΛΑΚΙΕΣ .ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ .ΜΙΛΑΩ ΕΤΣΙ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟ ΣΥΝΑΝΤΑΩ ΠΑΝΤΟΥ .

  • 1. Κατέβασα την υβριστική, χυδαία και αστήρικτη άποψή σου,
   όπως κατέβασα και την στοιχειοθετημένη και σοβαρή άποψη της «σπίθας»
   2. Μιλάς έτσι γιατί είσαι μαλάκας του χειρίστου είδους, κομματικός εγκάθετος,
   που δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του και τον συντηρούν τα κόμματα.
   3. Διαδικτυακά προφυλαγμένος μιλάς όπως σου κατέβει, γιατί από
   κοντά θα κρυβόσουν στις φούστες του πολιτικού σου προϊσταμένου…
   4. Αφού το συναντάς παντού και σε εκνευρίζει, προσπάθησε για μια φορά
   στη ζωή σου να στοιχειοθετήσεις μια σοβαρή απάντηση, χωρίς ύβρεις.
   5. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος απ’ τα αποτελέσματα της εφαρμοζόμενης
   πολιτικής και ψάχνει διεξόδους για να αντικαταστήσει τα αφεντικά σου (τους
   ανίκανους και διεφθαρμένους πολιτικούς)
   Με φιλικούς χαιρετισμούς

 2. TOLIS permalink

  ΕΛΑ ΡΕ ΤΑΚΗ. ΜΗ ΣΤΕΝΑΧΩΡΙΕΣΑΙ. ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΑ ΛΕΝΕ ΑΥΤΑ. ΕΣΥ ΠΑΝΤΩΣ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ.ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ ΚΑΙ ΑΥΓΑ. ΑΝΕΒΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΚΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ. ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΣΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΣΟΥ.

 3. Παναής permalink

  Παρά το ότι θεωρώ ότι όντως η λευκή ψήφος είναι διαμαρτυρίας και κακώς δεν προσμετράται στα έγκυρα, το να βγεί αποτέλεσμα >50% λευκής ψήφου δείχνει ανωριμότητα και αφέλεια εκ μέρους των πολιτών. Αν υπάρχει τέτοια καταφανέστατη απέχθεια στα κόμματα γιατί όλοι αυτοί του λευκού δεν οργανώνονται να κάνουν ένα νέο κόμμα ή έστω περισσότερα. Προφανώς γιατί απλά αρκούνται στην ανέξοδη κριτική και αρνούνται την ουσιαστική συμμετοχή στη δημοκρατική διαδικασία που δεν συνίσταται στο απλά να ψηφίζεις κάθε 3-4 χρόνια, άντε και να το συζητάς με τους συνάδελφους και τους φίλους στο καφενείο και τις οικογενειακές μαζώξεις.

  Πέρα από αυτό, αν συνέβαινε να έχουμε αποτέλεσμα με >50% λευκής ψήφου και έπρεπε να αποφανθεί κάποιο δικαστήριο ελληνικό ή ακόμη χειρότερα ευρωαπαϊκό για το θέμα, ζήσε μαύρε μου να φας τριφύλι! Στην απόφαση που αναφέρεται από τον συγγραφέα της ανάρητησης (www.nsk.gr/edad/ee474.pdf) η απόφαση εκδόθηκε το 2008 και αφορούσε τις εκλογές του 2004!!! Αν αφορούσε κυβέρνηση ποιός διαχειριζόταν υπηρεσιακά τη μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων, τις δανειακές υποχρεώσεις, τις αναθέσεις έργων, διορισμούς, μεταθέσεις κλπ λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης; Εδώ με παντοδύναμη κυβερνητική αυτοδιναμία και επάρκεια η χώρα παραπαίει, φανταστείτε τι θα γινόταν σε περίοδο υπηρεσιακής διακυβέρνησης.

  Υπάρχει βέβαια και η λύση να πάρει ο λαός στα χέρια του την κυβέρνηση αλλά όποτε το έκανε (Παρισινή Κομμούνα, Οκτωβριανή επανάσταση, Ελληνικη κυβέρνηση του βουνού, Κινέζικη επανάσταση, Επανάσταση στην Κούβα) τα πράγματα εξελίχθηκαν από στραβά μέχρι κατά διαόλου και φτάσαμε σήμερα να κυβερνούν τα χρηματιστήρια, οι αγορές, και οι οίκοι αξιολόγησης (οι πολυεθνικές «γέρασαν» μαζί με το ΚΚΕ).

  Γι αυτό λοιπόν ψυχραιμία, περίσκεψη και διερεύνηση για πρακτικές λύσεις που θα φερουν ομαλά την αλλαγή… Ας μην ξεχνάμε ότι όταν «έπεσε» η χούντα, οι διευθυντές των υπουργείων, των αστυνομικών τμημάτων, οι διοικητές των στρατιωτικών μονάδων, οι διευθυντές των σχολείων οι Πρυτάνεις των πανεπιστημίων και όλος ο κρατικός μηχανισμός δεν άλλαξαν ούτε σε μια μέρα, ούτε σε ένα χρόνο και μερικοί ούτε σε δέκα! Το ίδιο έγινε όταν έπεσε ο Τσαουσέσκου στη Ρουμανία, ο Σαντάμ στο Ιράκ, το ίδιο κι όταν έπεσε ο Μουμπάρακ στην Αίγυπτο.

  Καλά τα μεγάλα λόγια ότι στη Δημοκρατία οι λαοί δεν εγκλωβίζονται σε ΄μέτριες΄ από το σύστημα προτεινόμενες επιλογές αλλά ας μην ξεχνάμε ότι όταν η Γερμανικη Δημοκρατία του μεσοπολέμου παράπεε από την οικονομική κρίση του ’30 προέκυψε ο Χίτλερ αντίστοιχα στην Ελλάδα ο Μεταξάς και από την απαξίωση της πολιτικής στη δεκαετία του ’60 ο Παπαδόπουλος. Μετριότατες επιλογές που άφησαν το στίγμα τους στην Ευρώπη ο πρώτος και στη χώρα μας οι υπόλοιποι για δεκαετίες! Και αν προσέξατε στις τελευταίες δημοσκοπήσεις ο Καρατζαφέρης ανεβαίνει και τα Χρυσά Αυγά θα βγάλουν πουλάκια!

 4. Αδιέξοδα δημιουργούνται τελικά και στις «δημοκρατίες», σ’ αυτό έχεις δίκιο..!
  Το να δημιουργηθεί πολιτικό μόρφωμα όμως απ’ την αγανάκτηση, την οργή
  και τον θυμό το θεωρώ κομμάτι χλωμό έως και επικίνδυνο…
  Η αλήθεια παραμένει μία, διαχειρίστηκαν τα χρήματα και τις τύχες του πολίτη
  με τον χειρότερο τρόπο που θα μπορούσαν να το κάνουν.-

  Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάποιο ιδεολόγημα για να ντύσει
  μια «αντίδραση».Και δεν αναφέρομαι μόνο στο χωριό μας, αλλά μιλάω για
  παγκόσμια κλίμακα. Οι «αγορές» δεν ήταν, ούτε είναι, ούτε και θα είναι ποτέ
  σε θέση να διαχειριστούν με πολιτικά δεδομένα, τις τύχες των λαών. Επίσης
  να τονίσω εδώ ότι μετά το «κραχ» του 29 στην Αμερική προέκυψαν όλα αυτά
  τα «περίεργα» πολιτεύματα, και μάλλον ο κόσμος οδηγήθηκε ως εκεί από
  πείνα και αγανάκτηση.
  Επίσης να σου αναφέρω ότι είμαι αγανακτισμένος με τους αγανακτισμένους
  που τα προηγούμενα 35 χρόνια έδιναν 78-80% στα δύο πολιτικά μορφώματα
  που μας έφεραν μέχρις εδώ.
  κλμρ

 5. Αυτά τα προβλήματα που σας βασανίζουν σχετικά με τη λευκή ψήφο, έχουν λυθεί εδώ και αρκετά χρόνια. Το ΛΕΥΚΟ ΑΚΥΡΟ απέκτησε το νόημα που πάντα επιθυμούσαν οι ψηφοφόροι του, Με το ΛΕΥΚΟ ΕΓΚΥΡΟ ,που δεν εκφράζει μόνο τη διαμαρτυρία που αποδοκιμάζει όλα τα κόμματα, αλλά έχει θέσεις και προτάσεις υπέρ των Ελλήνων πολιτών. Και το κυριότερο η συνταγματικά κατοχυρωμένη ισότιμη ΛΕΥΚΗ ψήφο του πολίτη, δεν πετιέται στον κάλαθο των αχρήστων, ευνοώντας τα πρώτα κόμματα, δημιουργεί γνήσιους Λαίκούς εκροσώπους τών κοινωνικών ομάδων. Το ΛΕΥΚΟ ΕΓΚΥΡΟ έχει γίνει πλέον επιστήμη. Ενημερωθείτε από το site http://www.leyko.gr.

  , Δεν εκφράζει μόνο τη διαμαρτυρία που αποδοκιμάζει όλα τα κόμματα, αλλά

 6. Τελικά το εκλογικό σύστημα, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο,
  είναι απλή αναλογική για τις 250 από τις 300 έδρες της Βουλής.
  Από εκεί και πέρα, ο νόμος του Σκανδαλίδη έδινε bonus 40 έδρες
  στο πρώτο κόμμα και ο Παυλόπουλος ανέβασε το νούμερο στις 50.
  Στην περίπτωση που μπουν όλα τα κόμματα που συμμετέχουν
  στις εκλογές, στη Βουλή, το ποσοστό για αυτοδυναμία (151 έδρες)
  είναι το 40,4%. Το σκαλοπάτι του 3% που πρέπει να συγκεντρώσει
  ένα κόμμα για να εκπροσωπηθεί στη Βουλή, είναι και η αιτία
  ουσιαστικά, που χαμηλώνει το ποσοστό που απαιτείται για επίτευξη
  αυτοδυναμίας από ένα κόμμα.
  Και αυτό συμβαίνει διότι, το ποσοστό (αθροιστικά) όλων των κομμάτων
  που δεν πιάνουν το όριο του 3%, ενισχύει όλα τα κόμματα που έχουν
  περάσει αυτό το όριο και ως εκ τούτου αποκτούν βουλευτικές έδρες.
  Αν π.χ. τα κόμματα που μένουν εκτός Βουλής συγκεντρώνουν
  αθροιστικά 6%, τότε το ποσοστό αυτοδυναμίας γίνεται (40,4 * 0,94 = 37,98%),
  ενώ αν το ποσοστό αυτό αυξηθεί στο 10%, τότε το ποσοστό αυτοδυναμίας
  κατεβαίνει στό 36,4%.
  Θεωρία της χαμένης ψήφου, ως εκ τούτου, θεωρώ ότι δεν υφίσταται.
  Τα λευκά και τα άκυρα δεν ασκούν καμία απολύτως επιρροή στο εκλογικό
  αποτέλεσμα. Δεν μετρούνται στο συνολικό ποσοστό.
  Είναι σαν να μην υπάρχουν.
  Τα αποτελέσματα βγαίνουν επί των εγκύρων ψηφοδελτίων και μόνον.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: